Wybory 2022


W dniu 10.12.2022 podczas obrad Doktorantów IPPT PAN odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Doktorantów IPPT PAN na rok akademicki 2022/2023 oraz wybory na stanowisko Przedstawiciela Doktorantów IPPT PAN na posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN.

Do wyborów Zarządu Samorządu zgłosiła się trójka kandydatów, a więc w głosowaniu wybrano spośród nich jednego przewodniczącego oraz dwóch zastępców. Przewodniczący: Ved Prakash Dubey Zastępcy Przewodniczącego: Magdalena Bartolewska, Mohammad Ali Haghighat Bayan

Przedstawicielem Doktorantów IPPT PAN na posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN została Anna Zakrzewska.

Gratulujemy nowo wybranym i życzymy udanego roku 2022

 
Wybory 2019


W dniu 10.12.2019 podczas obrad Doktorantów IPPT PAN odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Doktorantów IPPT PAN na rok akademicki 2019/2020 oraz wybory na stanowisko Przedstawiciela Doktorantów IPPT PAN na posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN.

Do wyborów Zarządu Samorządu zgłosiła się czwórka kandydatów, a więc w głosowaniu wybrano spośród nich jednego przewodniczącego oraz trzech zastępców. Przewodniczący: Michał Milczarek Zastępcy Przewodniczącego: Karol Natonik, Kamil Opiela, Saeed Samaei

Przedstawicielem Doktorantów IPPT PAN na posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN została Paula Broniszewska.

Gratulujemy nowo wybranym i życzymy udanego roku 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wybory 2018


W dniu 07.11.2018 r. podczas obrad Doktorantów IPPT PAN odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Doktorantów IPPT PAN na rok akademicki 2018/2019. Przed głosowaniem na przedstawicieli SD IPPT PAN przeprowadzono głosowanie dotyczące poszerzenia składu Zarządu SD IPPT PAN. Zarząd został powiększony o trzecie stanowisko Zastępcy Przewodniczącego SD IPPT PAN.

Skład wybranego Zarządu SD IPPT PAN przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Łukasz Fura - lfura@ippt.pan.pl

Zastępcy Przewodniczącego: Katarzyna Czarnecka - kczarne@ippt.pan.pl Oliwia Jeznach - okalw@ippt.pan.pl Kamil Opiela - kopiela@ippt.pan.pl

Przedstawiciel Doktorantów IPPT PAN na posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN został wybrany w ramach odrębnych wyborów. Jest nim Beata Niemczyk - bniem@ippt.pan.pl.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego roku!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wybory 2017


W dniu 23 stycznia 2017 r. odbyły się wybory przewodniczącego i zastępcy Samorządu Doktorantów IPPT PAN oraz przedstawiciela na posiedzenia rady naukowej. Przewodniczącym został wybrany mgr inż. Michał Majewski, zastępcą mgr inż. Maciej Wasilewski, a przedstawicielem na posiedzenia rady naukowej mgr inż. Michał Wichrowski.
Serdecznie gratulujemy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Witamy na stronie głównej Samorządu Doktorantów IPPT PAN


Na początku marca 2010 powstał pierwszy Samorząd Doktorantów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Również od marca 2010 roku Doktoranci IPPT PAN wchodzą w skład Warszawskiego Porozumienia Doktorantów.

Zgodnie z Regulaminem, Samorząd Doktorantów reprezentuje interesy uczestników studiów doktoranckich w Instytucie
i poza nim, broni przestrzegania praw doktorantów oraz włącza się w działalność, mającą na celu integrację środowiska doktoranckiego i popularyzację nauki.

Na naszej stronie internetowej na bieżąco informować będziemy o działalności Samorządu oraz o ważnych wydarzeniach
z życia doktorantów IPPT PAN .

Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu z nami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------