Dokumenty

Dokumenty aktualnie są zamieszane na stronie IPPT/dokumenty dla doktoranta

Regulaminy:

PDF   Regulamin Studiów Doktoranckich w IPPT PAN (obowiązujący od 28.05.2015)

PDF   Regulamin Samorządu Doktorantów IPPT PAN


Ustawy i inne akty prawne, z którymi warto się zapoznać:

PDF   Uchwała Rady Naukowej o minimalnych wymaganiach o wszczęcie przewodu doktorskiego

PDF   Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005

PDF   Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 kwietnia 2010

PDF   Statut Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

PDF   Statut Polskiej Akademii Nauk
PDF   Uchwała zmiany składu Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 grudnia 2020
PDF   Uchwała zmiany składu Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 listopada 2022