Przydatne:

Facebook:

www.facebook.com/biocentrumpan - Biocentrum Ochota

www.facebook.com/Rada-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-PAN - Rada Samorządu Doktorantów PAN


Linki do stron organizacji zrzeszających doktorantów oraz innych organizacji związanych z nauką:

instytucja.pan.pl - Doktoranci PAN

krd.org.pl - Krajowa Reprezentacja Doktorantów

wpd.waw.pl - Warszawskie Porozumienie Doktorantów

www.mnisw.gov.pl - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.pan.pl - Polska Akademia Nauk

www.biocentrumochota.gov.pl - BioCentrum Ochota

http://www.ncbir.pl/www/ - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.kpk.gov.pl/index.html - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/index.cfm?fuseaction=VT.home - Marie Curie Actions


Linki do stron studiów doktoranckich w BioCentrum Ochota:

Studium Doktoranckie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Studium Doktoranckie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Studium Doktoranckie Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Studium Doktoranckie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN


Linki do stron bibliotek PAN i nie tylko:

Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

Biblioteka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej