BioCentrum Ochota

Instytut Podstawowych Problemów Techniki wchodzi w skład BioCentrum Ochota - konsorcjum, które powstało w celu umożliwienia realizacji dużych zadań badawczych z dziedziny biologii, medycyny i bioinżynierii. Wykorzystanie potencjału różnych dyscyplin naukowych umożliwia wspólna lokalizacja sześciu wiodących instytutów Polskiej Akademii Nauk na terenie Kampusu Ochota.

Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk utworzono 1 stycznia 2008 r.

Obecnie w jego skład wchodzi sześć instytutów PAN:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN


Więcej informacji na stronie: www.biocentrumochota.gov.pl